Den här webbplatsen är inte aktuell!


Från och med årsskiftet ingår tidigare Pojo svenska församling och Karis svenska församling i den nybildade Karis-Pojo svenska församling.

Den nya webbplatsen når du härDAGENS ORD

Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud.

Ef 2:19