Den här webbplatsen är inte aktuell!


Från och med årsskiftet ingår tidigare Pojo svenska församling och Karis svenska församling i den nybildade Karis-Pojo svenska församling.

Den nya webbplatsen når du härDAGENS ORD

När dina ord öppnar sig ger de ljus,
åt de oerfarna ger de förstånd.

Ps 119:130