Den här webbplatsen är inte aktuell!


Från och med årsskiftet ingår tidigare Pojo svenska församling och Karis svenska församling i den nybildade Karis-Pojo svenska församling.

Den nya webbplatsen når du härDAGENS ORD

Jesus säger: "Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller ."

Matt 20:26-27, Självständighetsdagen