Den här webbplatsen är inte aktuell!


Från och med årsskiftet ingår tidigare Pojo svenska församling och Karis svenska församling i den nybildade Karis-Pojo svenska församling.

Den nya webbplatsen når du härDAGENS ORD

Jesus säger:
"Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig."

Joh 10:14